Pojmovi u osiguranju

  Izračun premije osiguranja

 Odlučili ste se za policu životnog osiguranja, ali ne znate kako izračunati mjesečnu premiju. Izračun premije osiguranja ovisi o nekoliko faktora, a važno je da sami možete odrediti koliku mjesečnu premiju možete plaćati.

 To znači da sami odlučujete koliko ćete štedjeti, odnosno kolika će vam na kraju isteka police osiguranja biti osigurana svota. Allianz za svoje klijente nudi policu životnog osiguranja sa najnižom premijom od 15 eura. Vremenski rok na koji se ugovara polica životnog osiguranja je najmanje 5 do najviše 30 godina. U tom vremenskom razdoblju polica se može prilagoditi vašim mogućnostima i potrebama. Dakle, možete promijeniti iznos koji ćete uplaćivati bez ugovaranja nove police. Također, ako ćete biti u nemogućnosti neko vrijeme uplaćivati premije možete policu osiguranja staviti u mirovanje na godinu dana. Nakon godine dana opet možete početi s uplatama.

 Vrlo je važno odmah na početku odrediti realnu premiju koju možete uplaćivati jer, nakon što istekne polica osiguranja, će ugovorena svota koju vam je osiguranje dužno isplatiti biti uvećana za udjel u dobitku osiguravajuće kuće.    

« Povratak