Pojmovi u osiguranju

  Kako osigurati vikendicu

Vlasnici kuća i vikendica vrlo dobro znaju koliko su ovi objekti zahtjevni jer se moraju redovno održavati kako bi dugoročno bili funkcionalni. Zato je važno znati kako osigurati vikendicu i od čega se sve može osigurati.

Naime, kad se tome dodaju moguća oštećenja od različitih nezgoda, elementarnih nepogoda ili pak oštećenja usljed provala i krađa, čini se da su kuće i vikendice velika odgovornost i briga. Oštećeni krov uslijed oluje, puknuta cijev u kući ili dvorištu, gubitak vode nakon puknuća cijevi, oštećena ograda zbog udara vozila, grafiti na fasadi, sve su to nezgode koje se mogu dogoditi.

No, kako biste sebi ipak malo olakšali najbolje je osigurati svoju kuću i vikendicu od prirodnih nepogoda kao što su tuča, oluja, potres, udar groma, poplava, ali i od onih šteta koje naprave zlonamjerne osobe, vandalizam, grafiti, krađa dijelova objekta, terorizam i neke druge opasnosti.

Allianz nudi policu osiguranja imovine unutar koje možete ugovoriti policu osiguranja vikendice, a paketom osiguranja između ostalog vaš objekt može biti osiguran na novu vrijednost. To znači da se u slučaju nastanka osiguranog slučaja nadoknađuje nova građevinska vrijednost.

Dodatno se uz policu osiguranja možete ugovoriti i osiguranje od odgovornosti vlasnika kuće ili vikendice prema trećim osobama, koje će vas štiti od financijskih izdataka koje biste mogli imati zbog šteta na imovini trećih osoba.

« Povratak