Pojmovi u osiguranju

  Kako prenijeti bonus

Kako prenijeti bonus sa starog automobila na novi i vrijedi li uopće bonus? Svake godine prilikom produženja police osiguranja od automobilske odgovornosti dobivate određeni bonus na premiju, ali samo pod uvjetom da niste imali štetu. No, ako ste prodali svoj automobil i kupili novi također imate pravo na bonus. 

Naime, koliko ćete platiti premiju osiguranja ovisi o snazi motora i registracijskoj oznaci, a za svaku godinu bez štete bonus se povećava do najviše 50 posto. Kada kupite novi automobil možete prenijeti bonus sa starog automobila, ali ne smije proći više od tri godine od prodaje starog i kupnje novog automobila. Nakon što prođu tri godine bonus se više ne može prenijeti.

 Bonus se obračunava jednom godišnje i to prilikom plaćanja premije osiguranja, a obračunava se u određenom postotku.

« Povratak