Pojmovi u osiguranju

  Kako štedjeti za mirovinu

Mnogi rano počinju razmišljati o tome kako štedjeti za mirovinu pa se odlučuju za ugovaranje police životnog osiguranja. Sa štednjom za mirovinu treba krenuti čim prije, najbolje je odmah nakon što se zaposlite.

 Polica životnog osiguranja je vrsta štednje na duže vremensko razdoblje. Obično se police ugovaraju na vremenski period od 5 do 30 godina. Pri ugovaranju premije osiguranja morate voditi računa o tome koliko mjesečno ili godišnje možete izdvajati kako se ne bi našli u situaciji da morate raskidati ugovor. Vrlo je važno da napravite dobar plan, odnosno da u svoj kućni budžet uvrstite plaćanje premije osiguranja kako biste bili sigurni da ste osigurali novac za tu namijenu. Jedan od načina je ugovaranje trajnog naloga pri čemu ćete odrediti točno kojeg datuma banka s vašeg računa uzima novac kako bi platila mjesečnu premiju, jedino morate voditi brige o tome da na računu bude dovoljno novca. 

« Povratak