Pojmovi u osiguranju

  Koliko vrijedi polica osiguranja

Svaka polica osiguranja sklapa se na određeno vremensko razdoblje, a koliko vrijedi polica osiguranja ovisi o vrsti police.

 Naime, u svakoj polici je naveden točan vremenski period u kojem ta polica vrijedi, a razlikuje se od police do police. Tako, primjerice, polica obaveznog auto osiguranja vrijedi točno godinu dana i mora se obavezno produživati svake godine, a obveza osiguranja ističe 24 sata od dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka osiguranja.

Dok se polica životnog osiguranja može sklopiti na vremenski period od 5 do 30 godina nakon čega se isplaćuje ugovorena svota uvećana za udjel u dobitku ako ste poštivali sve uvjete koje ste potpisali. Zatim, polica dječjeg osiguranja može se ugovarati na minimalno 10 godina. Dakle, potpisivanjem police osiguranja bit ćete upoznati s vremenskim razdobljem u kojem ta polica vrijedi. 

« Povratak