Pojmovi u osiguranju

  Najbolje životno osiguranje

Želite ugovoriti policu životnog osiguranja, pa se pitate koje je najbolje životno osiguranje.

Odgovor na to pitanje svatko treba sam naći jer najbolje životno osiguranje je ono koje će zadovoljiti sve vaše potrebe. 

Trebate dobro proučiti što sve nudi pojedina polica životnog osiguranja i odlučiti se za onu koja vama odgovara. Pri tome morate voditi računa o tome da se polica životnog osiguranja sklapa na duže vremensko razdoblje, odnosno od 5 do 30 godina, i da će se možda vaša financijska situacija kroz neko vrijeme promijeniti. Zato je važno da odaberete vremenski period i premiju osiguranja koja vam stvarno odgovara i koju ćete moći plaćati. To je važno jer po isteku police osiguranja, ako ste zadovoljili sve uvjete na koje ste se obavezali, bit će vam isplaćena ugovorena svota uvećana za udjel u dobitku.

 Međutim, u slučaju da ne možete plaćati ugovorenu premiju tada možete promijeniti iznos koji želite uštedjeti i iznos isplate za slučaj smrti  bez ugovaranja nove police osiguranja.

 Premija životnog osiguranja može vam poslužiti i kao instrument osiguranja kod uzimanja kredita. 

« Povratak