Pojmovi u osiguranju

  Osigurani slučaj, što je osigurani slučaj

Potpisujete policu osiguranja i susrećete se s pojmom osigurani slučaj. Što je osigurani slučaj i što on znači za vaše osiguranje?

 Prema definiciji osigurani slučaj je događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima za svaku vrstu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici.

 Primjerice, osigurani slučaj kod osiguranja imovine može biti provala, požar, poplava...Ako se nešto od toga dogodi, a imate policu osiguranja imovine koja pokriva taj osigurani slučaj osiguravajuća kuća će pokriti nastale troškove. 

« Povratak