Pojmovi u osiguranju

  Osiguranje imovine, kako osigurati imovinu

Pitate se kako osigurati imovinu te koju je vrstu imovine moguće osigurati. Osiguranje imovine jedan je od načina kako možete zaštiti i čuvati svoju imovinu.

Allianz u svojoj ponudi Osiguranje imovine nudi police osiguranja: Dom +, Kuća  + i Apartman +.

Dakle, u imovinska osiguranja spadaju i osiguranje kućanstva, turističkih apartmana, objekata u izgradnji, objekata u montaži, usjeva, životinja te razna druga imovinska osiguranja.

Imovinu možete osigurati  od raznih opasnosti kao što su osiguranja od požara, potresa, provalne krađe i razbojstva, loma stakla, loma strojeva, odgovornosti i profesionalne odgovornosti.

« Povratak