Pojmovi u osiguranju

  Osiguranje za auto

Postoji nekoliko polica osiguranja kojima možete osigurati svoj automobil, ali samo uz policu obaveznog osiguranja od autoodgovornosti. Dodatno osiguranje za auto sami odabirete prema vlastitim potrebama i mogućnostima.

 Allianz u svojoj ponudi uz obavezno osiguranje nudi policu potpunog i djelomičnog kasko osiguranja, Euro+ osiguranje, AO XL osiguranje, osiguranje totalna šteta i nalet na životinje.

Puni kasko osigurava auto o svih opasnosti, dok djelomični kasko samo od nekih rizika.

Zatim, možete uzeti  Euro+ osiguranje koje će vam pomoći ako vam se u inozemstvu dogodi prometna nesreća i kvar na automobilu.

S druge strane policom AO XL osiguranja je osiguran vozač, odnosno u slučaju prometne nesreće ako vozač koji je skrivio prometnu nesreću ima policu AO XL osiguranja ima pravo na naknadu štete za ozljede koje je dobio u prometnoj nesreći.

Polica osiguranja 'Totalna šteta' namijenjena je za sve automobile starije od 5 godina do maksimalno 14 godina, a njome je osiguran vaš auto od totalne štete u prometnoj nesreći, uništenja, krađe...

Dok polica osiguranja 'Nalet na životinje' pokriva štetu nastalu nakon naleta na životinje.

 Koju ćete policu osiguranja uz obavezno osiguranje uzeti ovisi o tome koja najviše odgovara vašim potrebama i od čega se želite zaštiti i osigurati. 

« Povratak