Pojmovi u osiguranju

  Polica osiguranja za kredit

 Čuli ste da postoji polica osiguranja za kredi, ali ne znate o čemu se točno radi. Polica životnog osiguranja mnogima koristi i kao instrument osiguranja za kredit.

 Dakle, policu osiguranja možete koristiti kao jamstvo otplate kredita u banci. Jedini uvjet za to je da je polica vinkulirana u korist banke.  Što znači da će kredit u slučaju smrti dužnika biti otplaćen od osiguravajućeg društva. Odnosno, banka ima prvenstvo raspolaganja novcem od osiguranja u iznosu ostatka kredita koji nije otplaćen.

 Mnogi se danas prilikom uzimanja kredita odlučuju da im polica osiguranja služi kao jamac. Pri tome samo morate redovito plaćati premije  i nećete imati nikakvih problema. 

« Povratak