Pojmovi u osiguranju

  Prekid životnog osiguranja

Ugovaranje police životnog osiguranja je dobrovoljno i može se prekinuti kad god to ugovaratelj osiguranja želi. No, prije nego što se odlučite za prekid životnog osiguranja razmislite i o drugim mogućnostima.

Primjerice, polica se može staviti u stanje mirovanja ili se može otkupiti. Otkupna vrijednost po polici za svaku godinu trajanja osiguranja unaprijed je određena, odnosno govorena prilikom sklapanja ugovora o osiguranju. U svakom slučaju prijevremeni raskid ugovorenog životnog osiguranja se ne isplati jer se u slučaju raskida osiguranja osiguraniku isplaćuje otkupna vrijednost police umanjena za troškove sklapanja ugovora, ugovorene rizike i ostalo.

Umjesto prekida ili otkupa police treba, ako je to ikako moguće, pribjeći jednom od rješenja koje uglavnom nude svi hrvatski osiguravatelji. To je kapitalizacija police gdje obveza plaćanja više ne postoji, a osiguranje je na snazi do isteka trajanja, ali sa smanjenim iznosom osiguranja. Može se zatražiti i smanjenje iznosa godišnje premije ili ukidanje dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja što se može obnoviti.

Također, jedna je od opcija i mirovanje police koje može iznositi najviše 12 mjeseci. U tom razdoblju osiguranik ne mora plaćati premiju.

« Povratak