Pojmovi u osiguranju

  Premija osiguranja

Premija osiguranja je iznos koji je ugovaratelj osiguranja dužan platiti osiguravatelju na temelju ugovora o osiguranju.

 Kada se radi o polici životnog osiguranja, prilikom sklapanja ugovora i donošenja odluke o iznosu uplata za osiguranje života važno je da uzmete u obzir svoj životni standard i financijske mogućnosti. Izračun premije osiguranja ovisi o vrsti odabrane police. Tako kod životnog osiguranja minimalna mjesečna rata za osiguranje života je 15 eura, a minimalni iznos koji želite uštedjeti je 2.500 eura.

 S obzirom da se polica životnog osiguranja sklapa  na duži vremenski period, odnosno od 5 do 30 godina, prilikom donošenja odluke o iznosu uplata treba voditi računa o vlastitim financijskim mogućnostima.

 Najbolje je krenuti s manjim uplatama čim ranije i u kontinuitetu štedjeti.

« Povratak