Pojmovi u osiguranju

  Prijava štete i naplata štete od osiguranja

Kada se dogodi šteta, a osigurani ste tada je prvi korak prijava štete kako bi se krenulo u proceduru   naplate štete od osiguranja.

 U slučaju nastanka štete od koje ste se u Allianzu osigurali, bit će vam isplaćen dogovoreni novčani iznos. Osiguratelj isplaćuje ugovorenu svotu ili odgovarajuću naknadu u roku 5 dana od dana primitka zahtjeva za isplatu s priloženom dokumentacijom o nastanku osiguranog slučaja. Ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze potrebno određeno vrijeme, ovaj rok teče od dana kada je utvrđeno postojanje obveze.

 Na web stranici Allianz osiguranja pronaći ćete obrasce za download pomoću kojih možete prijaviti  nastanak štete.

« Povratak