Pojmovi u osiguranju

  Procjena štete, kako prijaviti štetu

Nakon što se dogoditi neka vrsta štete na vašoj privatnoj imovini, primjerice, automobilu ili nekretnini, a navedena imovina je osigurana, vaša je dužnost prijaviti štetu osiguravateljskoj kući kako bi se napravila procjena štete. Kako prijaviti štetu?

Štetu možete prijaviti putem interneta, na besplatnom telefonu, u poslovnicama osiguravatljske kuće i kod servisnih partnera. U slučaju nastanka štete ne trebate više dolaziti u osiguravateljsku kuću, samo se javite servisnom partneru kod kojeg možete prijaviti štetu i kod kojeg će odmah biti izvršena procjena štete. Svaka osguravateljska kuća ima svoje servisne partnere, a kod koga se morate javiti naći ćete na web stranicama osiguravateljske kuće.

Prilikom prijave štete potrebno je pažljivo ispuniti zahtjev za isplatu po polici osiguranja na koje ste osigurani. Najprije se dobro informirajte o dokumentaciji koja vam je potrebna za prijavu štete, a sve informacije možete pronaći na internetskim stranicama osiguravateljske kuće. Osim toga tamo ćete pronaći i potrebne obrasce zahtjeva za prijavu štete.

« Povratak