Pojmovi u osiguranju

  Raskid police životnog osiguranja

Niste više u mogućnosti plaćati policu životnog osiguranja i kao jedinu mogućnost vidite raskid police životnog osiguranja. 

To se osobito događa zbog nepredviđenih životnih troškova ili događaja. Kao krajnja opcija, ali koja se nikako ne preporučuje je raskid police. Ako dođe do otkupa vaše police osiguranja - u tom slučaju dobit ćete manje nego što ste do tada uplatili, a polica osiguranja života se prekida. Otkup police osiguranja života moguće je zatražiti nakon proteka 2 ili 3 godine.

 Moguća je i kapitalizacija osiguranja života kada se na temelju uplata formira novi, umanjeni iznos za isplatu. U tom slučaju ne trebate više dalje uplaćivati premije osiguranja života, a još uvijek ste osigurani do isteka police osiguranja života.

 Također, možete osiguranje života staviti u mirovanje na period do godinu dana u tom periodu više ne morate plaćati policu, ali nakon što prođe taj rok uz manje izmjene police osiguranja života nastavljate s uplatama.

« Povratak