Pojmovi u osiguranju

  Što je riziko polica?

Htjeli biste ugovoriti policu osiguranja koja će osigurati vašu obitelj ako se vama nešto dogoditi, Čuli ste da postoji riziko osiguranje, ali ne znate što je riziko polica i što ona sve pokriva.

 Naime, polica riziko osiguranja je ustvari životno osiguranje, a u slučaju smrti , nezgode osiguranika zbrinut će članove njegove obitelji.

 Tom policom osiguranja bit ćete sigurni da će se vaša djeca biti financijski osigurana i moći će nastaviti školovanje, u slučaju da se vama nešto dogodi. Tu policu mogu uzeti sve osobe od 18 do 65 godina života.

 Allianz u svojoj ponudi uz osnovno osiguranje nudi i dopunsko osiguranje od posljedica nezgode koje dodatno pokriva rizike: smrti, trajnog invaliditeta i liječenja u bolnici. 

« Povratak