Pojmovi u osiguranju

  Zaštita od požara, osiguranje od požara

Zaštita od požara vrlo je važna u stanovima, kućama, vikendicama, poslovnim prostorima jer nikada ne znamo zbog čega i kada se može dogoditi požar. Uz to dobro je imati i osiguranje od požara.

 Naime, za sprječavanje požara moguće je nabaviti razne naprave za otkrivanje i javljanje požara te detektore za plin koji se rabe u kućanstvima. Preporučljivo je u stanu, a obvezno u poslovnim prostorima posjedovati ručne protupožarne aparate kojima se mogu brzo i lako ugasiti mali i početni požari. 

Međutim, postoji i polica osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti koja može biti od velike koristi u slučaju nepredviđenih situacija.

 Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti pokriva štete na materijalnoj imovini koje su posljedica osnovnih opasnosti: požar i udar groma, eksplozija, osim eksplozija od nuklearne energije, oluja, tuča, udar vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt, pad i udar zračne letjelice, manifestacije i demonstracije samo u miru.

Uz posebno ugovaranje i plaćanje dodatne premije osigurateljna se zaštita proširuje i na dopunske opasnosti: potres, poplavu i bujicu, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježnu lavinu, istjecanje tekućine, izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.

« Povratak