Pojmovi u osiguranju

  Životno osiguranje kao jamac

U današnje vrijeme kada je sve teže naći jamca za kredit mnogi su se odlučili za životno osiguranje kao jamac.

 Polica životnog osiguranja može poslužiti kao instrument osiguranja kredita, jedino je uvjet da je polica vinkulirana u korist banke. To znači da kredit u slučaju smrti dužnika biti otplaćen od osiguravajućeg društva. Dakle, banka ima prvenstvo raspolaganja novcem od osiguranja u iznosu ostatka kredita koji nije otplaćen. Ako se na to odlučite premiju osiguranja morate redovito plaćati.

Kada otplatite kredit vaša polica prestaje biti vinkulirana u korist banke, a po isteku police osiguranja bit će vam isplaćena ugovorena svota. Na taj način štedite, a ujedno imate i jamca za kredit.  

« Povratak