Osiguranje imovine

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Osiguranje stvari kućanstva - Više informacija

OSIGURANJE STVARI U KUĆANSTVU

Policom su osigurane stvari kućanstva u vlasništvu osiguranika i ostalih članova kućanstva. Stvari od dokumenata i ukrasa do uređaja i podnih ili stropnih obloga osigurane su od čitavog niza rizika kao što su: provalna krađa, požar, udar groma, eksplozija, poplava, oluja i tuča, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi...


Osigurana svota po m2 iznosi 3.000 kn kod stalno nastanjenih objekata, a 1.000 kn kod nenastanjenih objekata.

TABLICA OSIGURANIH RIZIKA

OSIGURANE OPASNOSTI I TROŠKOVI DOM+
Požar, udar groma, eksplozija, pad zračne letjelice ili njenih dijelova IO
Oluja i tuča
Poplava i bujica, klizanje tla i odron zemljišta, snježna lavina
Unutarnji nemiri, štrajk ili isključivanje iz rada, udar motornih vozila
Provalna krađa u stalno nastanjenim stanovima*
Izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
provalna krađa u nenastanjenim stanovima 30.000 kn
Izljev vode uslijed zamrzavanja i začepljenja cijevi* 2.000 kn
Troškovi uz popravak cijevi 1.500 kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu u dobro zaključanom sigurnosnom spremištu 5% od IO, min. 3.000 kn
Stvari posebne vrijednosti u stanu izvan dobro zaključanog sigurnosnog spremišta 3.000 kn
Krzna i predmeti rađeni od krzna, odjeća i obuća čija vrijednost po artiklu prelazi 15.000 kuna 20.000 kn
Isprave, uključujući i štedne knjižice i ostale vrijednosne papire 4.000 kn
Stvari kućanstva u pomoćnim prostorijama 2% od IO
Stvari kućanstva u vlasništvu trećih osoba 4.000 kn
Razbojstvo izvan mjesta osiguranja* 800 kn
Privremeno vanjsko osiguranje 2% od IO
Oštećenja na objektu uslijed provale 2% od IO
Terorizam iz političkih pobuda 10.000 kn
Troškovi preventivnog uklanjanja 2% od IO
Troškovi promjene brave uslijed osiguranog slučaja 800 kn
Troškovi raščišćavanja i rušenja 2% od IO
IO = Iznos osiguranja
*opasnosti i troškovi koji nisu uključeni kod osiguranja stana koji je tijekom godine nenastanjen duže od 90 dana


POMOĆ U KUĆI

Allianz pomoć u kući Vam osigurava usluge majstora u slučaju potrebe hitnih intervencija. Na raspolaganju vam je 24 - satni SOS telefon 0800 1022. Nakon vašeg poziva, operater vas odmah povezuje s jednim od mnogobrojnih kvalificiranih i pouzdanih majstora - električara, vodoinstalatera, bravara, staklara itd.

Pokrića ovise o odabranom paketu:

OSNOVNI - vam omogućava pristup mreži servisera u kućanstvu u slučaju hitnih intervencija poput puknuća cijevi, loma stakla i sl

KLASIČNI - vam omogućava pristup mreži servisera u kućanstvu u slučaju hitnih intervencija poput puknuća cijevi, loma stakla i sl. te vam nadoknađujemo troškove usluge vodoinstalatera.

EKSKLUZIVNI - vam omogućava pristup mreži servisera u kućanstvu u slučaju hitnih intervencija poput puknuća cijevi, loma stakla i sl. te vam nadoknađujemo troškove usluge vodoinstalatera, električara, bravara, staklara, stolara.

OSIGURANJE LOMA STAKLA

Dopunsko pokriće od loma stakla vrlo se često ugovara na policama osiguranja jer su i štete česte. Osiguranje pokriva i troškove skidanja i ponovnog namještanja predmeta koji su nužni za postavljanje novog stakla. Osiguranjem od loma stakla pokrivene su štete nastale:

 • Na vratima, prozorima i pregradnim stijenama u stanu ili kući
 • Na vratima i prozorima pomoćnih prostorija, ali samo ako isključivo pripadaju osiguraniku.

Osiguranje od loma stakla se ugovara u paketima KLASIČNI i EKSKLUZIVNI Iznos osiguranja je fiksan i iznosi 2.500 kn kod stalno nastanjenih objekata, a 1.000 kn kod nenastanjenih objekata

Napomena: Troškovi prijevoza stakla pokriveni su najviše do 20% iznosa štete.

Osiguranje ne pokriva štete koje nastanu:

 1. Pri prijenosu ili namještanju osiguranog stakla izvan stana ili kuće navedenih u ugovoru o osiguranju
 2. Zbog ogrebotina, izjedanja ili sličnih oštećenja na površini stakla
 3. Uslijed potresa ako ova opasnost nije posebno ugovorena

OSIGURANJE OD NEZGODE

Osiguranjem od posljedice nesretnog slučaja osiguravate sve prijavljene članove kućanstva na istoj polici. Osiguranje vrijedi 24 sata na području cijelog svijeta.

Visine pokrića po paketima su izražene u kunama za rizik posljedice smrti / trajnog invaliditeta.

Osigurati se mogu samo:

 • Članovi jednog kućanstva: supružnici, djeca i ostali članovi užeg zajedničkog kućanstva
 • Članovi kućanstva koji privremeno stanuju u drugom mjestu u Republici Hrvatskoj (djeca na školovanju, osobe na privremenom radu i sl.)

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovaranjem privatne odgovornosti osigurali ste vašu odgovornost za štete zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe:

 • Kao privatna osoba u svakodnevnom životu
 • Uslijed upotrebe bicikla bez motora
 • Iz amaterskog bavljenja sportom
 • Od nezgoda koje su prouzročili vaši ukućani ili kućni ljubimci.

OSIGURANJE OD POTRESA

Veći dio površine RH se ubraja u rizična područja opasnosti od potresa. Zona rizika se određuje na temelju poštanskog broja mjesta osiguranja.

Osiguranje od potresa je uključeno samo u paketu EKSKLUZIVNI.

Osiguranjem su obuhvaćene i štete uslijed sljedećih opasnosti prouzročenih potresom kao temeljnim uzrokom: požar, eksplozija, izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, klizanje i slijeganje tla, odron zemljišta i snježna lavina.

Napomena! Uključena je odbitna franšiza u iznosu 10% utvrđene visine štete, ali najmanje 3.000 kn, a najviše 40.000 kn.

Osiguranje se sklapa pod sljedećim uvjetima:

  Osiguranje kućnih ljubimaca

Osigurajte Vašeg ljubimca

Imati kućnog ljubimca veliko je veselje. Oni se raduju svakom trenutku provedenom s nama te su uvijek spremni na igru i nježnost. Uz psa ili mačku naš dom nikada nije prazan. Ljubimci su i velika odgovornost pa pored onih planiranih financijskih troškova kao što su primjerice hrana, preventivna cijepljenja ili zaštita od nametnika, treba računati i s onim neplaniranima koji mogu nastati zbog iznenadne bolesti ili nezgode vašeg ljubimca.
Ugovorite osiguranje za svog ljubimca u sklopu police osiguranja kućanstva.

Osigurati se mogu psi ili mačke:

 • Starosti od 2 mjeseca do napunjenih 7 godina
 • Označeni mikročipom
 • Nedavno cijepljeni protiv bjesnoće te zaraznih bolesti prema preporuci veterinarskog kalendara cijepljenja
 • Tretirani protiv nametnika i parazita

Osiguranje vrijedi za vrijeme dok se životinja nalazi na području Republike Hrvatske.

Napomena: Ne mogu se osigurati napuštene životinje koje su privremeno udomljene ili se nalaze u skloništima za životinje (azil).

Trenutno nije moguće preko weba istovremeno osigurati i psa i mačku na istoj polici. Ukoliko biste to željeli, molimo vas da nas kontaktirate na besplatni info telefon 0800 5000.

Ukoliko dođe do osiguranog slučaja potrebno je pripremiti putovnicu kućnog ljubimca kao dokaz da je ljubimac redovno cijepljen protiv bjesnoće i zaraznih bolesti te označen mikročipom.

Tablica pokrića:

OSIGURANI TROŠKOVI PAS MAČKA
1. Troškovi veterinarskih usluga provedenih zbog liječenja bolesti ili posljedica nesretnog slučaja: Iznos po jednom osiguranom slučaju Iznos po jednom osiguranom slučaju
a) troškovi ambulantnog liječenja 3.000 kn 3.000 kn
b) troškovi dijagnostike
c) troškovi lijekova nabavljenih u ljekarnama izvan ambulante
d) troškovi operacije
e) troškovi hospitalizacije životinje (ako je duža od 3 dana) 250 kn 500 kn
2. Troškovi eutanazije (provedeno u veterinarskoj organizaciji zbog bolesti ili nesretnog slučaja) 500 kn 500 kn
3. Troškovi oglašavanja u slučaju izgubljene ili ukradene životinje 200 kn 400 kn
4. Troškovi izdavanja uništenih isprava o životinji (Putovnica za kućnog ljubimca, Rodovnica, i dr.), u slučaju požara, izljeva vode ili provalne krađe u osiguranikovom objektu 200 kn 200 kn
5. Troškovi hotelskog smještaja životinje u slučajevima:
a) ako osiguranik boravi u bolnici duže od 24 sata zbog ozljeda nastalih uslijed nesretnog slučaja,
b) štete na osiguranikovom objektu koja je uzrokovana požarom ili namjernim kaznenim djelom treće osobe,
c) zbog smrtnog slučaja člana osiguranikovog kućanstva.
300 kn 500 kn
6. Pomoćna naknada kod uginuća životinje nije osigurano 200 kn
AGREGATNI LIMIT PO POLICI 6.000 kn 6.000 kn

UVJETI OSIGURANJA KUĆNIH LJUBIMACA (187-0615 )