Opći uvjeti

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
(pon - pet 08 -17 sati)
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
  • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
  • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Opći uvjeti za Allianz putno i zdravstveno osiguranje

Uvjeti usluge ugovaranja i uvjeti osiguranja

Ako sklopim ugovor o osiguranju, a nisam osiguranik, ovime potvrđujem da imam ovlaštenje odnosno suglasnost osiguranika za sklapanje tog ugovora, te za plaćanje premije osiguranja, kao i suglasnost za korištenje osobnih podataka koji se odnose na osiguranika  za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Allianz Zagreb d.d. u obvezi je čuvati te podatke kao poslovnu tajnu.

Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o Allianz Zagreb d.d. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o osiguranju.

Ovime dajem izričitu privolu Allianz Zagreb d.d. i poslovno povezanim osobama Allianz Zagreb da prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem osigurateljnih usluga sukladno zakonskim propisima, sve u svrhu obavljanja svog predmeta poslovanja.

Povrđujem da sam upoznat/a sa svim relevantnim odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ponudu i prihvat ponude, osobito sa značenjem ponude pri sklapanju osiguranja, kao i da sam upoznat/a sa sljedećim uvjetima u skladu s kojima se ugovara ovo osiguranje i da ih prihvaćam.

Potvrđujem da sam upoznat/a i sa svim relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koje uređuju potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu, u skladu s čime ovime dajem suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi uporabom usluge na internet stranici kao sredstva daljinske komunikacije te potvrđujem da sam obaviješten/a o Allianz Zagreb d.d. kao davatelju usluge, o osnovnom obilježju te financijske usluge, o pojedinostima ugovora o osiguranju te o načinu rješavanja sporova.

Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za klijente na besplatni broj: 0800 5000