Pojmovi u osiguranju

  Auto osiguranje bonus

Ističe vam polica za obavezno osiguranje auta, te vas zanima imate li pravo na bonus za auto osiguranje.

Bonusom se umanjuje premija osiguranja i to tako da se daje popust kod obnove osiguranja ako osiguranik nije imao štetu ili je nije imao u određenom iznosu. Naime, svake godine bonus na osiguranje automobila se povećava, a jedini je uvjet da niste imali štetu na automobilu. Bonus može maksimalno iznositi do 50 posto.

Ako ste kupili rabljeni automobil priložite potvrdu prethodnog osiguratelja o godinama bez štete jer se ona uzima u obzir prilikom izračuna bonusa.

Trebate znati da vam se priznaje stečeni bonus, koji ste imali po autu koji ste prodali, za novi auto ako nije prošlo više od tri godine od prodaje starog auta.

« Povratak