Pojmovi u osiguranju

  Kapitalizacija police životnog osiguranja

Korisnik ste police osiguranja života, a više niste u mogućnosti redovito uplaćivati određeni novčani iznos i želite da se provede kapitalizacija police životnog osiguranja. 

U takvim slučajevima Allianz osiguranje svojim klijentima nudi mogućnost tzv. kapitalizacije osiguranja života - na temelju uplata se formira novi, umanjeni iznos za isplatu. U tom slučaju ne trebate više dalje uplaćivati premije osiguranja života, a još uvijek ste osigurani do isteka police osiguranja života.

Kapitalizaciju osiguranja života je moguće zatražiti nakon proteka 2 ili 3 godine (ovisno o trajanju police osiguranja života). Također, možete osiguranje života staviti u mirovanje na period do godinu dana tijekom kojeg niste obvezni plaćati premiju osiguranja života. Nakon tog roka, uz manje izmjene police osiguranja života, nastavljate s uplatama.

Na ovaj način možete prilagoditi uplaćivanje novca za policu osiguranja svojim trenutnim mogućnostima.

« Povratak