Pojmovi u osiguranju

  Karenca u osiguranju

Što je karenca u osiguranju? Prema definiciji karenca u osiguranju je razdoblje na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obvezi ako nastupi osigurani slučaj.

 Svaka polica osiguranja pokriva određeni osigurani slučaj, a mogući osigurani slučajevi su definirani za svaku vrstu osiguranja u ugovoru o osiguranju. Dakle, osigurani slučaj je događaj koji može prouzročiti štetu, a pripada rizicima koje osiguravatelj pokriva svojom djelatnošću.

 Primjerice, u osiguranju imovine potpisali ste policu kojom ste osigurali svoju kuću od provale, dakle, ako dođe do provale tada ste osigurani i troškove štete pokriva osiguravajuća kuća.

« Povratak