Pojmovi u osiguranju

  Odštetni zahtjev, isplata odštete od osiguranja

Isplata odštete od osiguranja dobiva se tek nakon što se prijavi šteta. Pri tome se mora ispuniti odštetni zahtjev u kojem ćete prijaviti štetu.

 Prema definiciji odštetni zahtjev osiguravatelju upućuju ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili neka treća osoba nakon što je nastao osigurani slučaja s ciljem ostvarenja prava na nadoknadu štete.

 Šteta se može javiti na automobilu, kući, stanu, apartmanu, a ako imate policu osiguranja koja pokriva tu štetu tada možete tražiti naknadu. Primjerice, imali ste poplavu u stanu zbog puknućča cijevi, a posjedujete policu osiguranja koja pokriva taj osigurani slučaj. Troškove koji su nastali zbog poplave pokrit će vam osiguravajuća kuća kod koje imate ugovorenu policu.

 Allianz svojim klijentima omogućuje da na web stranici skinu obrazac za odštetni zahtjev i ispune ga. Tek nakon što se prijavi šteta može se krenuti u proceduru obrade tog zahtjeva. 

« Povratak