Privatna odgovornost

Kontakt centar

Besplatni tel. 0800 5000
Inozemstvo (trošak pozivatelja): +385 1 4653-535
(pon - pet 08-20, sub 09-15)

Upišite vašu adresu

(npr. Heinzelova 70, Zagreb)

Vaš odštetni zahtjev možete prijaviti:

Moj Allianz - portal za klijente

Pregled polica osiguranja, prijava štete, statusi prijavljenih šteta, uplate, isplate...


Upišite podatke za prijavu

Brojevi telefona usluga na raspolaganju klijentima po određenim policama osiguranja:

U Hrvatskoj
U inozemstvu
 • Pomoć u slučaju bolesti ili nezgode: 00431 525 03 6240 (uz Putno osiguranje)
 • Pomoć na cesti: 00431 525 03 6240 (uz Euro+)

  Informacije o automatskoj obradi podataka

Kod online ugovaranja koristi se automatizirana obrada osobnih podataka. Na visinu premije osiguranja od privatne odgovornosti utjecat će područje na kojem želite biti osigurani i visina osigurane svota.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za ugovaranje osiguranja slobodno nas kontaktirajte putem chata, e maila (direkt@allianz.hr) ili telefona (0800 5000) gdje možete komunicirati s našim djelatnikom.

  Osiguranje od privatne odgovornosti

Osiguranje od privatne odgovornosti

Osiguranje od privatne odgovornosti namijenjeno je svim fizičkim osobama, a posebno osobama koje se bave rekreativno sportom, roditeljima s malom djecom i vlasnicima kućnih ljubimaca. Ugovorite policu osiguranja od privatne odgovornosti i osigurajte se od troškova nastalih zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, i to:

 • u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu
 • kao vlasnika, korisnika, i najmoprimca stana ili zasebne kuće za stanovanje, okućnice i dvorišta
 • iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora
 • iz amaterskog bavljenja sportom
 • iz držanja životinja (kućni ljubimci)
 • zbog uporabe plovila snage motora do 15kW.

UVJETI ZA OSIGURANJE OD PRIVATNE ODGOVORNOSTI (150-0218)

A kad se nezgoda dogodi...

 1. Pomognite ozlijeđenoj/oštećenoj osobi i umirite je.
 2. Uputite ozlijeđenu/oštećenu osobu da se obrati Allianzu za namirenje štete na šalter za prijavu šteta ili na infotelefon 0800 5000.
 3. Nakon predaje potpune dokumentacije Allianz oštećenoj osobi isplaćuje štetu u roku od pet radnih dana.

  Opći uvjeti osiguranja - Allianz osiguranje od privatne odgovornosti

Ukoliko sklopim ugovor o osiguranju, a nisam osiguranik, ovime potvrđujem da imam ovlaštenje odnosno suglasnost osiguranika vozila za sklapanje tog ugovora, te za plaćanje premije osiguranja, kao i suglasnost za korištenje osobnih podataka koji se odnose na osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. Allianz Zagreb d.d. u obvezi je čuvati te podatke kao poslovnu tajnu.

Potvrđujem da sam upoznat/ta sa svim relevantnim informacijama o Allianz Zagreb d.d. i proizvodu koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o osiguranju.

Ovime dajem izričitu privolu Allianz Zagreb d.d. i poslovno povezanim osobama Allianz Zagreb da prikuplja i dalje obrađuje moje osobne podatke, kao i sve druge podatke za koje sazna pružanjem osigurateljnih usluga sukladno zakonskim propisima, sve u svrhu obavljanja svog predmeta poslovanja.

Povrđujem da sam upoznat/a sa svim relevantnim odredbama Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ponudu i prihvat ponude, osobito sa značenjem ponude pri sklapanju osiguranja, kao i da sam upoznat/a sa sljedećim uvjetima u skladu s kojima se ugovara ovo osiguranje i da ih prihvaćam.

Potvrđujem da sam upoznat/a i sa svim relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koje uređuju potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljenim na daljinu, u skladu sa čime ovime dajem suglasnost da se ugovor o osiguranju sklopi uporabom usluge na internet stranici kao sredstva daljinske komunikacije te potvrđujem da sam obaviješten/a o Allianz Zagreb d.d. kao davatelju usluge, o osnovnom obilježju te financijske usluge, o pojedinostima ugovora o osiguranju te o načinu rješavanja sporova.

Potvrđujem i dajem suglasnost da osiguratelj počinje s ispunjenjem svoje obveze tj. da pokriće nastaje prije isteka roka za jednostrani raskid.

Za dodatne informacije možete se obratiti Odjelu za klijente na besplatni broj: 0800 5000

  Koliko je kupnja sigurna i koji su načini plaćanja?

Koliko je kupnja sigurna i koji su načini plaćanja?

Allianz webshop koristi sigurne sustave plaćanja e-Commerce Zagrebačke banke i Payway Hrvatskog Telekoma. Sva komunikacija je zaštićena i sigurno plaćanje je zajamčeno.Plaćanje na rate omogućeno je nekim kreditnim karticama za premije iznad 500 kuna. Za plaćanje na rate primjenjuje se doplata od 5%.

Popust od 5% na jednokratno plaćanje premije osiguranja primjenjuje se na obvezno auto osiguranje, Smart kasko, osiguranje imovine i dopunsko zdravstveno osiguranje, te se odnosi na kupovinu polica osiguranja putem Allianz webshopa. 

1. Plaćanje kreditnim i debitnim karticama

 • MasterCard Zagrebačke banke – do 10 rata iznad 500 kuna
 • MasterCard – jednokratno
 • Visa Zagrebačke banke – jednokratno
 • Visa Classic – jednokratno
 • Maestro - jednokratno
 • American Express – do 10 rata iznad 500 kuna
 • Diners club – do 10 rata iznad 500 kuna

S Odsjajem

2. Virmansko plaćanje (opća uplatnica)

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu dobit ćete predračun sa svim podatcima potrebnim za uplatu te broj računa na koji trebate uplatiti premiju osiguranja. Uplatu potom možete obaviti internetskim bankarstom ili uobičajenim načinom kojim inače plaćate svoje račune: 

 • preko banke
 • pošte
 • Fine
 • na kioscima Tiska, u Konzumu i sl. 

Ako koristite mobilno bankarstvo, možete skenirati 2D bar kod na uplatnici.